Kullanım Koşulları

(Kullanıcı Sözleşmesi)

Bu kullanıcı sözleşmesi Reklam Sokakta markasına ait her türlü hizmeti kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır. Reklam Sokakta mobil uygulamasına, Reklam Sokakta hizmetine, Reklam Sokakta internet sitesine ve Reklam Sokakta tarafından sunulan ve burada ayrıca belirtilmeyen her türlü farklı uygulamaya (tümü birlikte işbu sözleşmede “Reklam Sokakta Hizmeti” olarak anılacaktır) erişildiğinde veya kullanıldığında; nasıl ve hangi kanaldan erişildiğine bakılmaksızın, bu kullanım koşulları kabul edilmiş olunur. Reklam Sokakta Hizmeti, “Reklam Sokakta” markasına aittir. Bu Kullanım Koşulları, yasal hak ve yükümlülükleri etkiler. Sözleşme metninde geçen “Kullanıcı” kelimesi, her türlü üye, ziyaretçi, hizmetlerden faydalanan sponsor firma ve çalışanlarını içermektedir.

Reklam Sokakta gerektiğinde ve dilediğinde Reklam Sokakta Hizmeti için geçerli olan bu koşullarda bir ön bildirimde bulunmak zorunda olmadan ekleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, kullanım koşullarının güncel halini takip etmeyi ve olası değişikliklere tabi olmayı kabul etmiş olurlar.

Belirli aralıklarla ve gerektiğinde Reklam Sokakta, Kullanım Koşullarına ek olarak kendi yeni koşul ve şartları olan yeni bir özellik ve hizmet sunabilir. Bu tür durumlarda dahi işbu sözleşmede yer alan Kullanım Koşulları, yeni hizmetin koşulları ile çakışmadığı sürece geçerliliğini sürdürecektir.

Madde 1 – Uygulama Kullanım Şartları (Temel Şartlar)

Madde 2 – Genel Şartlar

Madde 3 – Karşılıklı Haklar ve Yükümlülükler

Madde 4 – Ödüllendirme

 

 

Madde 5 – Gizlilik

Madde 6 – Garanti Reddi, Feragatname ve Tazminat

 

Madde 7 – Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve Tahkim

Reklam Sokakta Hizmeti Kapsamında Elde Edilen Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Protokol

İşbu kişisel verilerin korunması protokolü (“Kişisel Veri Protokolü” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Reklam Sokakta Hizmeti” ile ve aracılıyla elde edilen her türlü kişisel verinin işlenmesi usul ve esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, “kişisel verilerin sahibi” Kullanıcı, “veri sorumlusu” ise Reklam Sokakta’dır.

Reklam Sokakta Hizmeti’nde ve aracılığıyla, Kullanıcılar tarafından yüklenen Görev içerikleri, Kullanıcı Profil bilgileri ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla her türlü şekilde Reklam Sokakta’ya verilen Kullanıcı’ya ait kimlik bilgileri, telefon numarası, ev adresi, e-posta adresi, fotoğraf, video gibi her türlü ses ve görüntü kayıtları, dernek, vakıf ve sendika üyelik bilgileri, özgeçmiş bilgileri, eğitim bilgileri, özlük bilgileri ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla diğer her türlü kişisel bilgiler ve özel nitelikli kişisel bilgiler işbu Kişisel Veri Protokol’ü kapsamında “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.

Reklam Sokakta, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

Reklam Sokakta, Kullanıcı profilleri aracılığı ile toplamış olduğu adres, e-posta, isim gibi bilgileri ödül ve ödül hediye gönderimleri için ve bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla farklı amaçlarla kullanacaktır. Diğer her türlü kişisel bilgi kullanımlar ise yine Reklam Sokakta Hizmeti’nin yürütülmesi ve kullanılmasına yönelik olacaktır.

Kullanıcı’nın kişisel verileri; Reklam Sokakta Hizmeti doğrultusunda bilgi paylaşımı zorunlu olan kamu kuruluşları, bilgi talep etmeye kanunen yetkili merciler, özel kuruluşlar, piyasa denetçileri, adli ve idari makamlar, grup şirketleri, potansiyel ve/veya mevcut Reklam Sokakta Hizmeti ve Reklam Sokakta müşterileri, Sponsorlar ve ajanslar, Reklam Sokakta Hizmeti’ni yürütmek üzere her türlü hizmet alınan, işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı ve kanunların izin verdiği diğer üçüncü kişilere aktarabilecek olup, Kullanıcı bu aktarıma işbu Kişisel Verileri Protokolü ile açıkça rıza göstermekte ve onay vermektedir.

Kullanıcı işbu Kişisel Veri Protokolü’nde yer verilen düzenlemelere yönelik verdiği açık rızasından önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendisine tanınan haklarına ilişkin kendisi bilgi sahibi olmak üzere ilgili Kanunu okuduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Kullanıcı sözleşmesinde yer alan kullanım koşulları, alt maddeleri ile birlikte 7 madde ve Reklam Sokakta Hizmeti Kapsamında Elde Edilen Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Protokol’ün yürürlük tarihi, 01.08.2017’dir.